1 2 3 4 5 6 7 8 8
  Strona główna Wymagane dokumenty Santander Bank Rejestracja | Moje konto     
KATEGORIE
AKCESORIA
AMPLITUNERY
GRAMOFONY
KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
MEBLE Hi-Fi
MULTIROOM
ODTWARZACZE BLU-RAY
ODTWARZACZE CD
ODTWARZACZE SIECIOWE
OKABLOWANIE
PROJEKCJA OBRAZU
PRZETWORNIKI DAC
SŁUCHAWKI
SOUNDBARY
TUNERY RADIOWE
WZMACNIACZE
ZEGARY WZORCOWE
ZESTAWY
PRODUCENCI
SZUKAJ
Wyraz(y):
POLECAMY
SPOTIFY
NOWOŚCI
POLECANA PŁYTA
Polecana płyta Bob James/David Sanborn - Double Vision
Wymagane dokumenty Santander Bank

Zapytaj sprzedawcę o kredyt na dowód. 


Może i Ty mógłbyś skorzystać z kredytu, przedstawiając wyłącznie oświadczenie o dochodach? Zapytaj, jaką kwotę możesz otrzymać. Masz już kredyt? Weź kolejny!


Nie korzystałeś z kredytu? Zobacz, jakie to proste!

Wystarczy, że przedstawisz dowód osobisty i potwierdzenie źródła oraz wysokości Twoich zarobkówJeżeli Twoje dochody pochodzą z tytułu umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

wystarczy jak przedstawisz oryginał aktualnego zaświadczenia o otrzymywanym wynagrodzeniu wystawiony przez zakład pracy za okres poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek o kredyt (średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób zatrudnionych krócej niż 3 miesiące należy podać średnie wynagrodzenie z całego okresu zatrudnienia, lecz nie krótszego niż 30 dni).


Jeżeli Twoje dochody pochodzą z tytułu emerytury, renty, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń górniczych, należy przedstawić:

a) kopię ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub
b) oryginał zaświadczenia z organu wypłacającego świadczenie o miesięcznej wysokości i ewentualnych zajęciach świadczeń lub

W przypadku wpływu świadczenia na rachunek bankowy:

a) kopia lub oryginał wyciągu bankowego (za ostatni miesiąc) potwierdzający wpływ tego świadczenia: w przypadku gdy w treści wyciągu bankowego nie został określony tytuł, z jakiego otrzymywane jest świadczenie, do wyciągu bankowego należy dołączyć oświadczenie Kredytobiorcy określające rodzaj i wysokość świadczenia lub
b) oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na rachunek lub
c) kserokopię polecenia przelewu lub oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym Kredytobiorcy potwierdzonego przez bank (pieczęć firmowa i podpis pracownika banku) jako potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek - za ostatni miesiąc;

Dopuszcza się możliwość przyjmowania od emerytów/rencistów:

a) kserokopii aktualnej decyzji o waloryzacji bądź decyzji o przeliczeniu emerytury/renty, w której określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia,
b) kserokopii decyzji o przyznaniu emerytury, w której określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia z zastrzeżeniem, że emerytura została przyznana w bieżącym roku.

Renciści dodatkowo składają kopię dokumentu (np.: orzeczenie lekarskie, legitymacja rencisty lub decyzja o przyznaniu renty) stwierdzającego okres, na jaki renta została przyznana.

W przypadku renty rodzinnej należy oprócz odcinka złożyć kopię decyzji dotyczącą renty rodzinnej, z której wynika ilość osób w rodzinie, którym to świadczenie przysługuje oraz okres, na jaki renta została przyznana. Osoby, które ukończyły 55 lat, zwolnione są z obowiązku przedkładania decyzji o przyznaniu renty rodzinnej.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać na co najmniej 30 dni przed końcem okresu, na jaki renta została przyznana. 
Powrót